WILNO

Ostra Brama jest jednym z najważniejszych obiektów historycznych, kulturowych i religijnych w Wilnie, pomnik historii i architektury. Dzięki obrazowi Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Boskiej Miłosierdzia w kaplicy Ostrej Bramy, który jest czczony i dobrze znany nie tylko na Litwie, ale także w Polsce i w innych miejscach blisko połączonych z kulturą kraju.
Więcej informacji: http://www.ausrosvartai.lt