GODZINY PRACY

Park wodny od 01.09.2011
 do 30.06.2012
 
I-IV12.00-22.00

V 12.00-23.00
VI 10.00-23.00
VII 10.00-22.00

2012.02.16: 10.00-22.00 godz.
2012.04.08: 10.00-22.00 godz.
2012.04.09: 10.00-22.00 godz.
2012.05.01: 10.00-22.00 godz.


Centrum SPA "Aqua Rojus":

I-IV            10.00 - 21.00
V, VI 10.00 - 22.00
VII 10.00 - 21.00
2011.12.31: 10.00-18.00
Klub nocny AQUA:
 
IV-VI                                22-04 val.
  2011.12.31: 21.30-04.00 val.